Image
Image

Anders Ericson

Tandläkare  Anders Ericson | Modern tandvård erbjuder så mycket mer än att laga tänder. Sedan jag började arbeta som nyutbildad tandläkare i slutet av 70-talet, har människors tandhälsa förbättrats på ett dramatiskt sätt.


Det finns, vågar vi påstå, knappast något område inom sjuk- och hälsovård som genomgått en så genomgripande förändring som tandhälsan. Från att ha varit fullt sysselsatt med att laga hål och avhjälpa akut värk, har tandläkaren idag tid och möjlighet att göra så mycket mer för sina patienters välbefinnande och livskvalitet.
Utvecklingen av teknik och material inom tandvården har gått hand i hand med den förbättrade tandhälsan.


Först och främst är tandvård till för att behandla och bota de sjukdomar som kan drabba munnen och tänderna. Cancer i munnen är mycket ovanlig, men ändå drabbas ett antal hundra svenskar varje år. Chansen att överleva är direkt beroende av tidig upptäckt och med regelbundna tandläkarbesök blir munnen noggrant undersökt. Det är tandläkarens viktigaste uppgift!


De vanligaste tandsjukdomarna är fortfarande karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning). På 50-talet upptäcktes att fluor skyddar mot karies, under 1970-talet tog forskningen inom parodontologin stora steg mot kunskap och förståelse hur tandlossning uppstår och hur den ska behandlas.

Under 1980-talet började speciellt utbildade tandläkare använda professor Per-Ingvar Brånemarks implantat för att ersätta saknade tänder. Fluor, parodontologi och implantat är de tre viktigaste upptäckterna som under de senaste 50 åren lagt grunden för modern och avancerad tandvård.

Ibland händer det fortfarande att det blir hål i en tand. Idag borrar vi så lite som möjligt och fyller med flytande, lätt formbara och tandfärgade plastmaterial. Då är risken mycket mindre för att tanden senare ska spricka. För tänder som redan är lagade, eller som skadats på annat sätt, finns idag fantastiska möjligheter att göra hållbara och snygga reparationer och ersättningar. Porslin i olika former gör att t.ex. slitna och missfärgade tänder kan göras om så att de ser ut som de aldrig varit lagade.


Till läkare går man när man är sjuk, men till tandläkaren går man regelbundet för att inte bli sjuk i munnen, men också för att göra sig finare i munnen…helt enkelt för att förbättra sin livskvalitet.

1954 Född i Stockholm
1974-78 Tandläkarutbildning, Tandläkarhögskolan, Stockholm
1981 Delägare i gruppraktik Wagnshuset, tillsammans med allmänpraktiserande tandläkare och specialister. Heltid kliniskt verksam.
1989 Implantatprotetik, Umeå Universitet
1996 Tar över hela praktiken i Wagnshuset 1997 Utnämning till Hovtandläkare
1998 Oral rehabilitering med tyngdpunkt inom protetik, Umeå Universitet
2004-05 President, European Section of The International College of Dentists 2006 Implantatkirurgi, Umeå Universitet 2007 Panoramaröntgen, behörighetskurs med diagnostisk fördjupning, Umeå Universitet
2008 Arbetar på implantatklinik på Nordirland
2008 Återvänder till Stockholm ny praktik på Narvaklinken i Stockholm
2014 Förvärvar Anna Porings familjetandläkarklinik på Lidingö och del i tandläkarmottagning på Lästmakargatan 15